Trädgård och miljö är ett personligt företag som erbjuder gröna trädgårdstjänster. Jag vill hjälpa dig att skapa en plats där samtal och stillhet, lek, lust och kreativitet ges utrymme. Låt naturens färger, former och fägring skapa rum och blickfång året om. Jag hjälper dig att tänka om, tänka nytt, återbruka och bevara, oavsett om du har en balkong, en nyanlagd tomt eller en igenvuxen rabatt.Katarina gräver

Jag erbjuder

  • Inspiration
  • Rådgivning
  • Planering och plantering
  • och mycket mer…

Läs mer under tjänster >>